Pagina 2 van 2

Re: Stress zorgt voor hersenafwijkingen: 'We hebben een andere levensstijl nodig om ramp te voorkomen'

Geplaatst: Zo 13 Jan 2019, 21:02
door Roxy
Hallo Daisy,
Daisy schreef:Door de jarenlange stress i.v.m. de ziekte van Lyme en niet echt begrepen te worden door de buitenwereld en zelfs niet door de medische wereld,
is het niet vreemd dat wij de stress veel sterker ervaren.
Het is alles bij elkaar, denk ik, de ziekte van Lyme, het ziek worden de gezondheid verliezen, de chronische stress (lichamelijke oorzaak) ontstaan door de ontstekingen/inflammatie in het lichaam, organen en hersenen (neuroborreliose).
Met de problematiek die op maatschappelijk-, sociaal-, financieel- en medisch gebied ontstaan als gevolg van ziekte.
En daarbij de eventuele -extra- stress (op psychisch gebied) als gevolg van verdriet, boosheid, frustratie, in negatieve spiraal komen, vast lopen, slachtofferrol, depressief raken, het niet kunnen accepteren en omgaan met de ziekte, strijden/activisme, etc.

De interne- en externe stress samen maken het er niet beter op voor de gezondheid en de ziekte en de klachten.
De lezingen van Prof M.M zijn in dit verband ook erg leerzaam en kunnen duidelijkheid geven. Interne- en externe stress, oxidatieve stress worden uitgebreid besproken en nog veel meer goede informatie. Ik heb er veel van kunnen leren; Bron https://www.youtube.com/watch?v=RLCQXvYrfTU en Bron https://www.youtube.com/watch?v=oRPdOcZo8a4

Het is best een klus om dit goed te gaan leren begrijpen en wat je er zélf aan kunt gaan doen om ook zelf verbetering in gang te kunnen leren zetten op lichamelijk en geestelijk gebied. Ik heb het ook moeten leren en het vraagt de nodige tijd. Er is een mindset nodig om verder te kunnen leren kijken.

Bij mij ondersteunen de Yoga lessen met (aangepaste) oefeningen, ademhalingsoefeningen, meditatie- en visualisatie oefeningen, meditatie muziek, los laat/schud oefeningen (uit TRE) goed en geven een goede uitwerking.
De evenwicht- en balans oefeningen, staande oefeningen of oefeningen met en op een grote oefenbal fysiotherapie en de zittende- en staande oefeningen op een balanskussen met of zonder nopjes gaan mij ook steeds beter af. Dat was in de slechte tijd helemaal niet mogelijk.

In de tijd dat ik erg ziek was en ernstige zenuwpijnen in het hele lichaam en de spieren had kon ik niet goed mee doen maar de Yoga lerares drukte mij altijd op het hart om toch te blijven komen om hoe klein het voor mij ook mogelijk was mee te kunnen doen.
Ademhalingsoefeningen, meditatie- en visualisatie oefeningen lukten toen altijd wel en de andere oefeningen kon ik of heel klein en aangepast mee doen of als dat niet ging in gedachten mee doen (visualiseren). Dat heeft zelfs al een effect en een uitwerking op lichaam en geest vertelde de Yoga lerares mij en dat heb ik ook zo ervaren.

Als mensen erg ziek zijn ben je geneigd om helemaal niets meer te willen en kunnen doen. Ook al zijn mensen bedlegerig er kunnen altijd ademhalingsoefeningen, meditatie- en visualisatie oefeningen of hele kleine beweegoefeningen worden gedaan of misschien naar zachte meditatie muziek worden geluisterd.
Of kleine Thai Chi oefeningen in bed worden gedaan; Thyler Phan - Lying Down Qigong and T'ai Chi Ch'uan (Tai Chi); Bron https://www.youtube.com/watch?v=fpA4aWj ... e=youtu.be

Of Tai Chi in de (rol)stoel; Bron http://sterwindt.nl/content/tai-chi-de-rolstoel
Als je een fysieke beperking hebt, is je energiestroom vaak verstoord. Een gevolg hiervan is, dat je meer vatbaar bent voor ziektes, zowel lichamelijk als mentaal. Ook is de belasting van je spiergroepen vaak onevenredig. Tai Chi kan helpen om je energiestroom te herstellen en verschillende spiergroepen te oefenen.
Of Stoelyoga; Bron https://www.stoelyoga-nederland.nl/

Daisy schreef:Ik vind het een erg interessant onderwerp, hoewel je er erg goed naar moet zoeken.
Het is natuurlijk ook geen gemakkelijk onderwerp wat je even met je buurvrouw bij de koffie bespreekt.;)
Het is zeker een interessant onderwerp! En :D nee het is vaak geen onderwerp om met de buurvrouw of gezonde mensen of vriendinnen bij de koffie te bespreken.
Geeft niets :), want je moet het zelf gaan doen en de winst die er mee gehaald kan worden is het doel en een overwinning en een mooi kado aan jezelf!

Re: Stress zorgt voor hersenafwijkingen: 'We hebben een andere levensstijl nodig om ramp te voorkomen'

Geplaatst: Zo 13 Jan 2019, 21:14
door Roxy
Hallo Daisy,
Daisy schreef:Tja..... daar heb je hem weer: De AMYGDALA. :shock:

"Leidt acute stress al tot een overgevoelige amygdala, uit dierexperimenten blijkt dat wanneer stress drie weken aanhoudt, de uitlopers van hersencellen in de amygdala beginnen te groeien. De zenuwcellen in de prefrontrale cortex, helemaal voor in het brein, krimpen juist – terwijl net dát hersengebied de amygdala in bedwang kan houden".

"De Amygdala is bekent om de opslag van negatieve emoties, als het de kans krijgt activeert het heel graag de hypothalamus".
Het hele endocriene stelsel (hormoon stelsel) krijgt het zwaar te verduren bij interne- en externe stress; Bron https://www.stamcel.org/html/endocrien.htm
Op die manier kan bijvoorbeeld de schildklierwerking, die de klappen op moet proberen te vangen, ontregelt raken met alle gevolgen van dien het ontstaan van veel klachten. Een natuurarts en een internist gaven mij daar in het verleden al informatie over.

Re: Stress zorgt voor hersenafwijkingen: 'We hebben een andere levensstijl nodig om ramp te voorkomen'

Geplaatst: Zo 13 Jan 2019, 21:33
door Roxy
Hallo Daisy,
Aanvullende informatie over gevolgen per hersengebied; lees meer Bron https://www.hersenletsel-uitleg.nl/gevo ... hersendeel

Re: Stress zorgt voor hersenafwijkingen: 'We hebben een andere levensstijl nodig om ramp te voorkomen'

Geplaatst: Zo 13 Jan 2019, 22:09
door Roxy
Hallo Daisy,
In jouw PV las ik nog de interessante site van Natuur Diëtisten Nederland.
Over oxidatieve stress staat de volgende informatie te lezen 'Meditatie geven minder oxidatieve stress'; lees meer Bron https://www.natuurdietisten.nl/meditati ... ve-stress/
Stikstofmonoxide (NO)
Stikstofmonoxide (NO) is een vrije radicaal die in vrijwel alle cellen van het lichaam kan worden gevormd. Als gevolg van zijn geringe afmeting en zijn hoge mate van lipofilie dringt NO snel door biologische membranen heen. Het bezit een korte werkingsduur, maar ontvouwt daarin een hoge biologische activiteit. Als gevolg van zijn korte levensduur reageert NO snel met zuurstof tot nitriet en nitraat.

De meest uiteenlopende stressoren geven een verhoogde NO-synthese met de vorming van NO en stikstofoxiden, die een nadelige invloed kunnen hebben op het functioneren van uiteenlopende organen en orgaansystemen. Deze reactie wordt vooral geïnitieerd door ontstekingsreacties: proinflammatoire cytokinen (IL-1‚ IL-6, IL-8, TNF-a, IFN-‘y) stimuleren de cellulaire afweerreactie. De hierdoor sterker geactiveerde macrofagen en leukocyten vergroten de NO-synthese via het iNOS.

NO vormende bronnen
Andere bronnen voor de verhoogde vorming van NO zijn de blootstelling aan lichaamsvreemde stoffen (voornamelijk door chemicaliën, zware metalen), medicijnen (bijv. herhaalde antibioticatherapieën, cytostatica, statinen, langdurig gebruik van nitraten, potentieverhogende middelen), nicotine, fysieke en psychische stress, gebrek aan beweging en zware lichamelijke belasting met een verhoogd zuurstofverbruik. Talrijke nitriet- en nitraatbronnen bevorderen de opeenhoping van NO: zoals stikstofhoudende meststoffen in de landbouw, toevoegingen aan levensmiddelen, conserveringsmiddelen in vlees en worstwaren, dranken, gedroogde melk, blad- en wortelgroente.

NO geeft energietekort
De effecten van een overmatige vorming van NO en de hieruit ontstaande bijproducten strekken zich, overeenkomstig de talrijke fysiologische functies van NO, uit over een groot aantal orgaanfuncties. NO bezit een sterke affiniteit met betrekking tot ijzer- (Fe-) en ijzersulfiet- (FeS) bevattende enzymen. Grote hoeveelheden NO remmen de enzymen van de mitochondriale ademhalingsketen. Het hierdoor veroorzaakte ATP-verlies heeft vooral gevolgen voor cellen met een grote energiebehoefte, zoals de neuronale cellen, de musculatuur, de hartspier en de cellen van het immuunsysteem. Pathologisch verhoogde NO-concentraties wijzen op een chronisch energietekort.

Versnelling van de stofwisseling geeft meer NO
Aminozuren, vetten en eiwitten kunnen niet meer in energie worden omgezet. Een extra versnelling van de stofwisseling (bijv. bij lichamelijke/geestelijke stress, infecties of koolhydraatrijke voeding) zorgt voor een veelvoudige toename van de NO-synthese. Er ontstaat een extreem hoog energietekort, omdat ook de vetzuuroxidatie en de afbraakcyclus voor de koolhydraten (glycolyse) geblokkeerd zijn. Een toename van de NO-synthese heeft ook negatieve effecten op het ontgiftingssysteem. Er ontstaat een beperking van de activiteit van katalasen en van cytochroom P450 enzymen (lever).

Een chronisch tekort aan energie gaat bij nitrostress gepaard met omvangrijke stofwisselingstekorten. Het gaat hierbij ook om de cholesterolstofwisseling: NO inhibeert de 7a hydroxylase in de lever. Dit heeft een dieetresistente cholesterolemie tot gevolg, doordat de omzetting van cholesterol in galzuur is geblokkeerd. Een tekort aan galzuur leidt tot een gebrekkige spijsvertering (verstoorde vertering van vetten met een verhoogde frequentie van de stoelgang). Op grond van de verstoorde cholesterolstofwisseling wordt ook de biosynthese van steroïde hormonen ernstig aangetast.

B 12 tekort door NO
Het indirecte gevolg van de nitrosatieve stress is een verhoogd verbruik van vitamine B12, dat van belang is als NO-vanger. Dit heeft als gevolg een tekort aan vitamine B12. Bij een vitamine B12-gebrek neemt de hoeveelheid homocysteïne toe, hetgeen een cardiovasculaire risicofactor vormt en tevens in verband staat met het ontstaan van dementie. NO verhoogt de bevattelijkheid van het organisme voor ontstekingen door het activeren van de cyclo-oxygenase-enzymen (COX-enzymen, enzymen van de prostaglandinesynthese). Er ontstaat een vicieuze cirkel: ontstekingscellen vormen hyperoxide. De in grotere hoeveelheden vrijkomende cytokinen stimuleren vervolgens de NO-synthese. Aseptische (niet-bacteriële) ontstekingsreacties treffen vooral de gewrichten, ruggengraat en huid.

NO verhoogt de vorming van histaminen. In dezelfde mate kan histamine de synthese van NO opdrijven. Beide hebben een verhoogde doordringbaarheid van de bloed-hersenbarrière tot gevolg. Een overmatige NO-vorming stimuleert de vorming van kankerverwekkende nitrosaminen in het lichaam en vergroot zo het risico op het ontstaan van kanker.

Meditatie geeft minder oxidatieve stress
Meditatie geeft vermindering van oxidatieve stress. Door meditatie daalt het NO, waardoor meditatie geschikt zal zijn voor veel ernstige ziekten. Meditatie heeft een grote toekomst volgens de schrijvers van een review (Int. J Mol Med.2005 Oct; 16(4):621-30). M.a.w. als er minder NO wordt geproduceerd zijn er minder vrije radicalen en is er dus minder weefselschade.

Verschillende vormen van (psychologische) meditaties waar een combinatie van diepe ontspanning samen gaat met zachtheid ontwikkelen als tempering van krachtige emoties, afgerekend wordt met negatieve gevoelens en gedachten, er greep komt op innerlijke veroordelende kanten, geleerd wordt goed voor zichzelf te zorgen, dan zal een NO-nonsense plaats maken voor een NO verlaging. Samen met de voedende kwaliteiten van biologische voeding met een breed palet aan antioxidanten zullen dit peilers zijn onder een nieuwe vorm van gezondheidszorg.

Re: Stress zorgt voor hersenafwijkingen: 'We hebben een andere levensstijl nodig om ramp te voorkomen'

Geplaatst: Ma 14 Jan 2019, 13:43
door Daisy
Klopt helemaal met mijn overgebleven problemen, Roxy.

Allereerst: WAT IS OXIDATIEVE STRESS?


"In ons lichaam zijn continu chemische en complexe processen aan de gang. Tijdens deze chemische reacties komen stoffen vrij die schadelijk zijn voor ons lijf. Reactieve cellen kunnen de lichaamscellen van binnen beschadigen. Door deze stoffen, ook wel vrije radicalen genoemd, kun je ziek worden of tekenen van vroegtijdige veroudering krijgen. Een ongezonde leefstijl bevordert dit proces. Een gezonde voeding met voldoende beweging beschermt je tegen oxidatieve stress".


Het is misschien dubbel maar ik citeer hieronder uit het bericht wat je hebt opgezocht, met het onderstrepen wat voor mijzelf van toepassing is, ik kan het dan voor mezelf beter overzien:

Overmatige oxidatieve stress kan echter leiden tot schade aan cellen met mogelijk celdood als resultaat. De hersenen zijn erg gevoelig voor oxidatieve stress door het grote verbruik van zuurstof, de lage antioxidant concentraties en de hoge concentratie meervoudig onverzadigde lipiden.

Deze beïnvloeden vooral aandoeningen van psychische aard en vormen meestal een fundamentele oorzaak voor chronische vermoeidheid, burn-out, angst,depressies en fibromyalgie.

Deze aandoeningen geven op hun beurt ontstekingen (verhoogde productie van cytokinen) waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Dit houdt in dat zowel een chronische ontsteking de aanzet tot een affectieve stoornis kan zijn, als dat een niet-verwerkte ervaring ontstekingen kan veroorzaken. De trigger kan dus zowel oorzaak als gevolg zijn.
Cytokinen induceren neuro-endocriene en centrale neurotransmitters, die ook een rol spelen bij depressies. Deze effecten worden door stressoren versterkt!

Andere bronnen voor de verhoogde vorming van NO zijn de blootstelling aan lichaamsvreemde stoffen (voornamelijk door chemicaliën, zware metalen), medicijnen (bijv. herhaalde antibioticatherapieën, cytostatica, statinen, langdurig gebruik van nitraten, potentieverhogende middelen), nicotine, fysieke en psychische stress, gebrek aan beweging en zware lichamelijke belasting met een verhoogd zuurstofverbruik.

Het hierdoor veroorzaakte ATP-verlies heeft vooral gevolgen voor cellen met een grote energiebehoefte, zoals de neuronale cellen, de musculatuur, de hartspier en de cellen van het immuunsysteem. Pathologisch verhoogde NO-concentraties wijzen op een chronisch energietekort.

Het indirecte gevolg van de nitrosatieve stress is een verhoogd verbruik van vitamine B12, dat van belang is als NO-vanger. Dit heeft als gevolg een tekort aan vitamine B12. Bij een vitamine B12-gebrek neemt de hoeveelheid homocysteïne toe, hetgeen een cardiovasculaire risicofactor vormt en tevens in verband staat met het ontstaan van dementie.

NO verhoogt de vorming van histaminen. In dezelfde mate kan histamine de synthese van NO opdrijven. Beide hebben een verhoogde doordringbaarheid van de bloed-hersenbarrière tot gevolg. Een overmatige NO-vorming stimuleert de vorming van kankerverwekkende nitrosaminen in het lichaam en vergroot zo het risico op het ontstaan van kanker.


De darm is niet alleen het grootste orgaan waar de mens mee in contact staat met zijn omgeving. Het is ook het grootste voor de immuniteit zorgende orgaan, dat direct en indirect verantwoordelijk is voor het in stand houden van de gezondheid. Daarnaast is het verreweg het grootste serotonineproducerende orgaan.
De complexe microbiologische, immunomodulatorische en cellulaire processen van de tractus digestivus staan voortdurend en op elk moment in contact
met exogene en endogene veroorzakers van stress.

Meditatie stimuleert volgens de onderzoekers vooral de aanmaak van grijze massa in de hippocampus, de thalamus en de temporale kwab. Dat zijn hersengebieden die worden geassocieerd met het verwerken en uiten van emoties.


De wetenschappers geloven dan ook dat hun studie verklaart waarom mensen die veel mediteren vaak beter met tegenslagen kunnen omgaan. We weten dat mensen die consistent mediteren een bijzonder vermogen hebben om positieve emoties te koesteren, emotioneel stabiel te blijven en zich verstandig te gedragen.

Verborgen emoties:
Al die mensen die hun boosheid en agressie ontkennen zijn uiterst vatbaar voor psychosomatische ziekten, vooral die van het maag-darmstelsel.
( ook Lymepatienten hebben last van hun ziekte niet te kunnen uiten! )

Belangrijk dus zich kunnen uiten:

Zodat er greep komt op innerlijke veroordelende kanten, geleerd wordt goed voor zichzelf te zorgen, dan zal een NO-nonsense plaats maken voor een NO verlaging. Samen met de voedende kwaliteiten van biologische voeding met een breed palet aan antioxidanten zullen dit peilers zijn onder een nieuwe vorm van gezondheidszorg.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Citaten uit: https://www.natuurdietisten.nl/meditati ... ve-stress/

Wat een interessant artikel is dit. Het maakt het hele plaatje compleet.
Ik ben al aardig op weg door deze dingen toe te passen.

Daisy